Squarespace background.png

Våra sektioner

sektionerna.png

Vad är en sektion?

Luleå Studentkår består av fem programspecifika sektioner som alla arbetar för de studenter som hör till deras utbildningsområde. Som student hör du därmed till en viss sektion beroende på vad du studerar.

Sektionernas främsta syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningarna under sitt utbildningsområde samt för att sektionernas medlemmar ska få så goda studieförutsättningar som möjligt. Våra sektioner har nära kontakt med lärare och studenter vid respektive utbildning och anordnar event, företagsträffar och sammankomster för sina medlemmar. Genom sektionerna har du som student stor möjlighet att påverka Luleå Studentkårs verksamhet. När du blir medlem i Luleå Studentkår blir du automatiskt medlem i den sektion som tillhör ditt program.

Våra fem sektioner.

Kopia av Ekonomsektionen logotyp.png

Ekonomsektionen (EkSek)

Sektionen för dig som studerar:

 • Civilekonom

 • Ekonomie, kandidat

 • Internationell ekonomi

 • Fastighetsmäklare

 • Internationell affärsverksamhet, master

 • Nationalekonomi, magister

 
20140301_Trade-151_0124-copy.jpg

Sektionen för Hälsa och Lärande (SHoL)

Sektionen för dig som studerar:

 • Förskollärare

 • Grundlärare, förskoleklass, årskurs 1-3 (distans)

 • Grundlärare årskurs 4-6 (distans)

 • Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskola

 • Kompletterande pedagogisk utbildning

 • Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion (distans)

 • Sjuksköterska

 • Specialistsjuksköterska (distans)

 • Röntgensjuksköterska (distans)

 • Arbetsterapeut (distans)

 • Utbildningsvetenskap, magister

 • Omvårdnad, master

 • Fysioterapi, inriktning ortopedisk manuell terapi, master

 • Fysioterapi, master

 • Arbetsterapi, master

 
SvF.jpg

Samhällsvetenskapliga Föreningen (SvF)

Sektionen för dig som studerar:

 • Rättsvetenskap, kandidat

 • Rättsvetenskap, magister miljörätt

 • Psykologi, kandidat

 • Sociologi, kandidat

 • Utredning, magister

Kopia av SNS logo.png

System- nytta- och samhällssektionen (SNS)

Sektionen för dig som studerar:

 • Statsvetenskap, kandidat

 • Politik- och samhällsutveckling, kandidat

 • Systemvetenskap, kandidat

 • Digital tjänsteutveckling, kandidat

 • Grafisk design, konstnärlig kandidat

 • Informationssäkerhet, master

 
20140301_Trade-151_0124-copy.jpg

Piteå Studentsektion (PiST)

Sektionen för dig som studerar:

 • Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan (musik och dans)

 • Journalistik i nya medier, kandidat

 • Ljudteknik, kandidat

 • Musik, konstnärlig kandidat

 • Gehörsbaserat musikskapande

 • Skådespelarprogrammet

 • Utbildningsvetenskap, magister

 • Musikalisk gestaltning, master