Squarespace background.png

Vad vi gör för
din utbildning

IMG_1614.jpg

Luleå Studentkårs . . .

. . . Viktigaste uppgifter är att bevaka och höja kvaliteten på utbildningar som rör de filosofiska fakulteterna vid Luleå Tekniska Universitet.

Vi hjälper dig som student med allt från tentor som inte blir rättade i tid till överbelastade kurser.

Huvudansvarig inom utbildningsfrågorna är Vice Kårordförande.

IMG_1618-2.jpg

Luleå Studentkår . . .

. . . Representerar studenterna i olika instanser på LTU för att förbättra din utbildning på långsikt. Som vid exempelvis rekrytering av ny personal, ändringar av utbildningar och hur servicen till studenter ska fungera. Vi representerar även studenterna i programråd, filosofiska fakultetsnämnden, ledningsgruppen för Studentservice, utbildningsråd och ledningsgruppen på din institution.


 

Utbildningsutskottet

Luleå Studentkårs utbildningsutskott tar hand om frågor gällande utbildning och utbildningskvalitet. Luleå Studentkår anser att alla skall få en så bra utbildning som möjligt med en tydlig arbetslivsanknytning och lärare som är pedagogiska och välutbildade inom sitt område. För att uppnå dessa mål jobbar Luleå Studentkår dagligen inom alla delar av universitetet för att driva studenternas röst. Stöter du på något problem så finns vi där som stöd. När du har ett utbildningsrelaterat problem kan du rapportera in det på Utbildningsbevakning.se.


Vi som jobbar med utbildningsfrågorna på Luleå Studentkår är Vice Kårordförande (VO). Vice Kårordförandes centrala arbetsuppgift är att vara utbildningsansvarig. I Luleå Studentkårs interna arbete är VO ansvarig för hur Luleå Studentkår sköter utbildningsbevakningen ända från central nivå, genom sektionerna och ner till programråden. Gentemot LTU är VO nästan alltid den som representerar i allt som berör studier och utbildningskvalitet. VO har ansvar för utdelningen av priset Årets Lärare.

 

Inom begreppet “Utbildningsbevakning” ingår:

  • Hjälpa studenter som har problem med utbildningen i något avseende

  • Driva utbildningsrelaterade frågor inom universitetets filosofiska fakultet

  • Föra fram studenternas åsikter vid strategiska och operativa beslut som universitetet tar

  • Stötta Luleå Studentkårs utbildningsbevakare i de fall där det behövs

Utbildningsbevakare

Varje sektion inom Luleå Studentkår har utbildningsbevakare som arbetar med utbildningsfrågor samt tar hand om utbildningsärenden som anmäls via Utbildningsbevakning.se. Utbildningsbevakarna agerar även som jurygrupp för priset Årets Lärare. Här nedan kan du se vilka det är samt vilken mejladress respektive utbildningsbevakare använder sig av.

Utbildningsbevakning.se

Utbildningsbevakning.se är ett ärendesystem som ägs av Luleå Studentkår och Teknologkåren tillsammans. Webbplatsen skapades under 2015 som ett sätt att underlätta för studenter när de vill anmäla utbildningsrelaterade problem.

Såhär hanteras ett ärende:

  1. Ett ärende anmäls av en student

  2. Utbildningsbevakaren för det programmet som studenten läser tar emot ärendet.

  3. Utbildningsbevakaren pratar med läraren, utbildningsledaren eller examinatorn beroende på vad för problem det är.

  4. Utbildningsbevakaren återkopplar till studenten och håller kontinuerlig kontakt tills dess att problemet är löst.

  5. Ärendet avslutas.

Uppmuntra framgång

Precis som att det ibland kan gå mindre bra är det även viktigt att fånga upp det som fungerar bra under året. Detta är en viktig del i vårt arbete. Varje år delar vi även ut priset Årets Lärare som går till den lärare som studenterna tycker har skött undervisningen.

IMG_1577.jpg

 Axel Lindgren
Vice Kårordförande och
Utbildningsutskottets Ordförande
vice@luleastudentkar.com

 

Utbildningsutskottets Ordförande (UO)

Utbildningsutskottets Ordförande arbetar på ideell basis. UO stöttat Vice Kårordförande i dennes arbete. I frågor gällande studenträtt är UO expert och agerar som stöd åt sektionerna i deras arbete gentemot LTU i utbildningsfrågor.

Utbildningsutskottets Ordförande leder även utbildningsutskottet som består av Vice Kårordförande och samtliga utbildningsbevakare från sektionerna inom Luleå Studentkår. UO agerar även som Vice Projektledare i utbildningsfrågor drivna av Luleå Studentkår.