Squarespace background.png

Vad gör lednings-gruppen?

Veckomail crop'.jpg

Det är vi som är Luleå Studentkår

Det är vårt uppdrag att se till att din studietid blir så bra som möjligt, från Nolleperioden till examensfesten. Vi är en intresseorganisation som arbetar för att ta vara på medlemmarnas intressen.


Vad gör Luleå Studentkår?

Vårt främsta syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningar under filosofisk fakultet, samt för att organisationens medlemmar ska få så goda studieförutsättningar som möjligt. Vi ser till att du har en trygg och inspirerande studiemiljö med möjligheten att bygga upp ett rikt och socialt liv utanför studierna.

Det gör vi bland annat genom att:

  • Bevaka din utbildning och se till att den håller en hög kvalité. Vi finns här om du exempelvis har en omedgörlig lärare, gammal kurslitteratur eller har en tenta som aldrig rättas. Genom vårt ärendesystem på Utbildningsbevakning.se kan du enkelt rapportera in ditt problem så hjälper vi dig.

  • Arbeta för att du ska ha en bekväm och säker studiemiljö. Vi undersöker ständigt möjligheten att få fram fler studieplatser på campus och att redan befintliga studieplatser ska vara trivsamma, ha ergonomiska möbler och bra belysning. Har du tips på vart man kan skapa en studieplats på LTU, tveka inte att höra av dig till oss!

  • Tidigt ge företag och studenter tillfällen att mötas på arbetsmarknadsmässor, event och lunchföreläsningar. På så sätt ser vi till att varumärket LTU-student är känt på arbetsmarknaden redan innan du går ut. Följ oss på Facebook för att få aviseringar om nästa event/mässa/lunchföreläsning.

  • Vi ser till att du har roligt på din fritid! Genom att vara majoritetsägare av STUK ser vi till att du och dina vänner har någonstans att samlas och umgås på dagar, kvällar och helger. Även här finns det möjligheter att engagera sig i STUK:s alla golvlag eller Trubadurlaget, Baren, Pub-laget, DJ-laget, Restaurangen eller Teknik-laget. Kontakta STUK så berättar de mer.

  • Vi erbjuder en uppsjö av möjligheter för dig att engagera dig i. Våra sektioner, sexmästerier och föreningar anordnar massor av roliga aktiviteter och evenemang under årets gång som du kan vara med och genomföra.

  • Påverka makthavare och universitetsledning. Vi ser till att du har bra bostadsvillkor och får en rimlig studieersättning.

Luleå studentkårs syfte

Vi arbetar ständigt med att förbättra förutsättningarna för studenterna på LTU. Hela vår verksamhet vilar på grundsynen att alla individer har lika rätt till utbildning och att ingen skall behöva avstå från högre utbildning på grund av sociala, etniska eller ekonomiska skäl. Utifrån den grundsynen är det vårt viktigaste uppdrag att representera studenterna på universitetet i alla beslutande organ. Vi är studenternas enade röst på campus.

 

Vår vision

Vi arbetar tillsammans med universitetet, näringsliv och samhälle för att nå vårt mål. Våra medlemmar får en utbildning i världsklass och är Sveriges lyckligaste och mest engagerade studenter. Vi startar karriären redan under Sveriges bästa studietid och möter arbetslivet med samhällets mest eftertraktade varumärke, LTU-student!

Kårordförande

Kårordförande är ytterst ansvarig för Ledningsgruppens operativa arbete samt att denne leder ordförandeutskottet. Kårordförande är den som representerar verksamheten gentemot rektor, media etc. och ska därför ha en allmän inblick i hela Luleå Studentkårs verksamhet.

 

Vice Kårordförande

Vice Kårordförande ansvarar för utbildningsfrågor inom Ledningsgruppen samt sitter med i utbildningsutskottet och filosofiska fakultetsnämnden. Denne sköter knepiga studentärenden och vet vilka regler som gäller för olika utbildningsfrågor. Denne är även projektansvarig för utbildningsrelaterade projekt inom Luleå Studentkår samt den som leder utbildningsutskottet.

 
 

Arbetsmarknadsansvarig

Arbetsmarknadsansvarig är förvaltningsansvarig och har koll på kårens ekonomi. Denne är även ansvarig för samarbetspartners inom Luleå Studentkårs verksamhet.
Arbetsmarknadsansvarig driver Arbetsmarknadsutskottet,
ser till att spännande arbetsmarknadsevent genomförs
centralt samt representerar Luleå Studentkår i Career Centers styrelse och ExJobb Luleås ledningsgrupp.

 
 

Projektledare

Projektledaren har koll på det mesta inom studenternas arbetsmiljö, likabehandling, disciplinära åtgärder, event och större sittningar som anordnas centralt av Luleå Studentkår och nolleperioden. Projektledaren sitter även med i studiesociala utskottet och har ett finger med i mycket av det roliga som händer på campus.

 

Kommunikationsansvarig

Är Ledningsgruppens expert inom marknadsföring och sköter exempelvis nyhetsbrevet och hemsidan för Luleå Studentkår. Kommunikationsansvarig har även koll på den grafiska profilen och de sociala medier som kåren nyttjar. Ytterligare ett arbetsområde är att göra grafik inför projektledarens olika evenemang och projekt.