Squarespace background.png

Styrdokument &
protokoll


 
stadga.jpg

Stadgar

REVIDERAD 2019-03-18


Stadgan reglerar den interna demokratin i en förening och fastslås av dess högsta beslutande organ. Stadgarna fastslås på kårfullmäktige.


Policy för hantering av personuppgifter

I policyn för hantering av personuppgifter står det hur Luleå Studentkår hanterar personliga uppgifter i olika sammanhang.

reglemente.jpg

Reglemente

FASTSTÄLLD 2016-02-13

REVIDERAD 2019-04-17

Det är i Luleå Studentkårs reglemente som kårfullmäktige genom detaljregleringar styr den operativa verksamheten.

vision.jpg

Vision

REVIDERAD 2014-04-10


Visionen är Luleå Studentkårs målbild och det som förenar oss medlemmar. Visionen är centralt i vår målstyrning med konkreta delmål som ständigt tar organisationen närmare visionen.

åsiktsdokument.jpg

Åsiktsdokument

FASTSTÄLLD 2013


Åsiktsdokumentet beskriver Luleå Studentkårs åsikter och vägleder organisationens företrädare i vad Luleå Studentkår tycker i vissa hjärtefrågor. Fastslås på kårfullmäktige.


Samling av protokoll

 

Kårstyrelsen 19-20 -föredragningslistor

 

Kårstyrelsen - Äldre föredragningslistor

 

Kårstyrelsen 19-20 - handlingar

 

Kårstyrelsen - Äldre handlingar

 

Kårfullmäktige 19-20 - föredragningslistor

2019-09-12 - KF 1

 

Kårfullmäktige - Äldre föredragningslistor

 

Kårfullmäktige 19-20 - handlingar

2019-09-12 - KF 1 - Bilaga A

 

Kårfullmäktige - Äldre handlingar

 

relger för affischering.jpg

Regler för affischering runt om på universitetsområdet.