Squarespace background.png

Studiemiljö

IMG_1845.jpg

En avkopplande och stimulerande studie- och forskarmiljö är en viktig förutsättning för att du som student ska lyckas med studierna och må bra.

Luleå Studentkår jobbar kontinuerligt för att studiemiljön på Luleå Tekniska Universitet ska hålla en hög kvalité. Det finns olika kommittéer och grupper som vi i Luleå Studentkår sitter med i. I dessa grupper sitter bland annat ett Skyddsombud från varje sektion, representanter från Studenthälsan, Akademiska hus och fastighetsenheten. Man berör allt möjligt som har med studiemiljön att göra, från ombyggnationer till avsaknad av krokar på toaletterna.


 

 Tveka därför inte att kontakta vårt Huvudstuderande Skyddsombud (HSSO) som är huvudansvarig för studiemiljöpåverkan om det är något du vill förändra, eller om du vill vara med och göra en skillnad så kan du kontakta din sektion för att bli engagerad!

Kom ihåg att allt är viktigt, stort som smått.


Exempel på saker som blivit åtgärdade genom Luleå Studentkår och engagerade studenter:

  • Bättre ventilation i klassrum och lärosalar

  • Utökat antal mikrovågsugnar så du lättare kan värma din mat

  • Nya studieplatser i A- och F-huset

  • Upprustade studieplatser med bättre ventilation och ergonomiska möbler

  • Flera återvinnings- och pantstationer


Huvudstuderande Skyddsombudet

Det huvudstuderande skyddsombudet (HSSO) är den i Luleå Studentkår som ansvarar för kårens arbete inom studie- och arbetsmiljöfrågor, och är således den person som fungerar som studenternas röst emot universitetet i dessa frågor. HSSO leder Studiemiljökommiténs arbete och sitter med i bland annat LTUs Arbetsmiljökommité och Arbetsmiljögrupp.


Finn Larsson
hsso@luleastudentkar.com
Till HSSO kan du höra av dig om du har synpunkter på din studiemiljö.
Är du intresserad av denna post? Tveka inte att höra av dig till
projektledare@luleastudentkar.com för mer information!