Squarespace background.png

Studentikost

 Studentoverallen - “Ovve”


Traditionen med att som student bära overall tros ha startat någon gång i slutet av 60-talet på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Traditionen lever idag vidare på nästan alla universitet och högskolor i Sverige, där de förekommer i olika färger och variationer. Även i Finland så används studentoverallen efter att svenska studenter tagit med sig traditionen dit någon gång under 70-talet.

På LTU kan man ofta se overaller i olika färger bland studenterna, där det är inte alltid lätt att veta vilken overall som tillhör vilken sektion eller program. För studenter inom Luleå Studentkår så gäller följande för samtliga sektioner och program: Overallens kropp är i sektionens färg medan ärmarna är i programmets färg. Overallen är ett plagg som använd under en mängd olika tillfällen under studenternas studietid. Den kan användas under flesta sociala event, ett bra exempel är när det är overallspub på STUK första onsdagen i månaden.

För studenter som engagerar sig under Nolleperioden som phösare så är overallen ett måste. Kravall kommer från orden krav och overall, Kravall betyder alltså krav på overall vilket är en term som kan anpassas på vissa fester och sittningar.

5H4C8777.jpg
5H4C8781.jpg

Det är tradition att byta delar av sin overall med andra studenter. Att byta en del av sitt byxben med en kompis är vanligt och står som ett tecken på vänskap. Kragen brukar bytas mellan studenter som delar ett förhållande med varandra. Delar som byts brukar ofta och bör signeras innan bytet.

Bra saker att tänka på när man får sin overall är att det finns regler kring vart vissa märken och liknande ska sitta. På overallens högra ben ska bärarens namn sitta, är det är fritt att antingen sy eller trycka sitt namn. För de som tänkt bli phösare så ska phösarmärket sitta på vänster axel, så det är bra att lämna det området fritt. På ryggen brukar man sätta ett större märke som representerar sin sektion eller program, där är det även fritt att antingen ha ett broderat märke eller ett ryggtryckt. ‘

Det finns en tradition att som ägare av en overall så får man aldrig tvätta den. Dock så brukar man kringgå detta genom att bada med overallen. Phösare som har på sig sin overall i två veckor under Nolleperioden brukar gemensamt gå och bada med sina overaller som ett firande efter deras uppdrag som phösare.


Studentmössan

Studentmössan också kallad LS-mössan, bärs av studenter inom LuleåStudentkår och är den finaste huvudbonad som en student inom filosofiskfakultet kan bära. Den bärs vid finare sittningar och evenemang så som underAkademisk Högtid, Islossningen, STUK-Galan samt av phösare under Nolleperioden.

Till skillnad från Teknologmössan så hänger tofsen på LS-mössa på vänster sida istället för höger sida. Mössan kan utsmyckas med spegater som representerar studentens läsår eller engagemang. Pins brukar bäras på mössans flärp, pinsen brukar ibland avlägsnas vid finare tillställningar.

Tygmärken

Tygmärkestraditionen tror man har sitt ursprung i Lund där musikkårer på 40-talet reste landet runt och bytte märken på olika lärosäten. Idag så används tygmärken som utsmyckning på overaller och övrig studentikos klädsel. I stort sett så har alla studentföreningar på LTU tygmärken och säljer eller byter gärna vid förfrågan. Det finns ingen begränsning på hur många tygmärken man kan ha men för att ha en respektabel overall som inte ser naken ut så rekommenderas att man åtminstone har 20 st märken på sin overall.

Spegatt

En spegatt är en valknop avsedd att bäras i tofsen på studentmössan. För varjepåbörjat läsår eller engagemang så träs en ny spegatt i tofsen. Färgen på spegattenberor på vilken utbildning man läser eller det engagemang man har varit delaktig i. Färgen på spegatten för det läsår man läser brukar vara i samma färg som man har på overallen. Inom Luleå Studentkår så har sektionsaktiva spegatter i sektionens färg med mittentråden i guldlurex, medan sexmästerierna har i regel en spegatt i sektionens färg med en mittentråd i silverlurex.