Squarespace background.png

Övriga poster

 

 Internrevisor

Denna post finns till för att granska Luleå Studentkårs verksamhet och se till att allt går rätt till.

Talmanspresidiet

Är de personer som har hand om Kårfullmäktige och ser till att handlingar sänds ut och justeras likväl som håller koll på talarlistan och alla handlingar på och runt Kårfullmäktige.

Valberedningen

Det är valberedningen som bereder valen av ledningsgruppen och de övriga organ som räknas upp i detta stycke. De utför under verksamhetsåret ett flertal intervjuer och rekryteringar för de olika centrala instanserna inom Luleå Studentkår.

Inspektor och proinspektor

Inspektor och proinspektor har till uppgift att främja kåren på så sätt de kan samt hjälpa till när vissa beslut överklagas.

Kårfullmäktigeledamot

Kårfullmäktigeledamoten väljs av respektive sektions medlemmar för att föra deras talan under kårfullmäktigemötena.

Huvudstuderande Skyddsombud

Huvudstuderande skyddsombud (HSSO), är den inom Luleå Studentkår som ansvarar för kårens arbete inom studiemiljöfrågor. HSSO leder Studiemiljökommiténs arbete och sitter  bland annat med i LTUs Arbetsmiljökommité och Arbetsmiljögrupp.