Squarespace background.png

Ledningsgruppen

Veckomail crop'.jpg

Ledningsgruppen 2019-2020

Kårordförande

Kårordförande är ytterst ansvarig för Ledningsgruppens operativa arbete samt att denne leder ordförandeutskottet. Kårordförande är den som representerar verksamheten gentemot rektor, media etc. och ska därför ha en allmän inblick i hela Luleå Studentkårs verksamhet.

 

Vice Kårordförande

Vice Kårordförande ansvarar för utbildningsfrågor inom Ledningsgruppen samt sitter med i utbildningsutskottet och filosofiska fakultetsnämnden. Denne sköter knepiga studentärenden och vet vilka regler som gäller för olika utbildningsfrågor. Denne är även projektansvarig för utbildningsrelaterade projekt inom Luleå Studentkår samt den som leder utbildningsutskottet.

 

Arbetsmarknadsansvarig

Arbetsmarknadsansvarig är förvaltningsansvarig och har koll på kårens ekonomi. Denne är även ansvarig för samarbetspartners inom Luleå Studentkårs verksamhet.
Arbetsmarknadsansvarig driver Arbetsmarknadsutskottet,
ser till att spännande arbetsmarknadsevent genomförs
centralt samt representerar Luleå Studentkår i Career Centers styrelse och ExJobb Luleås ledningsgrupp.

 

Projektledare

Projektledaren har koll på det mesta inom studenternas arbetsmiljö, likabehandling, disciplinära åtgärder, event och större sittningar som anordnas centralt av Luleå Studentkår och nolleperioden. Projektledaren sitter även med i studiesociala utskottet och har ett finger med i mycket av det roliga som händer på campus.

 

Kommunikationsansvarig

Är Ledningsgruppens expert inom marknadsföring och sköter exempelvis nyhetsbrevet och hemsidan för Luleå Studentkår. Kommunikationsansvarig har även koll på den grafiska profilen och de sociala medier som kåren nyttjar. Ytterligare ett arbetsområde är att göra grafik inför projektledarens olika evenemang och projekt.


En ny ledningsgrupp rekryteras i mars-april varje år.

Vill du sitta med i Ledningsgruppen? Kontakta val@luleastudentkar.com.