Squarespace background.png

Kårförening

 

Om du har en verksamhet som riktar sig lite mer allmänt till studenter så kan du välja att ansluta dig till en av kårerna och bli en kårförening. Som kårförening har man bl.a. en större möjlighet att söka ur fonder, tillgång till lokaler samt stöd och hjälp i verksamhetsmässiga och ekonomiska frågor.

Som kårförening har man även en skyldighet att rapportera löpande om sin verksamhet till kårstyrelsen. Detta är inte bara för att stilla styrelsens kontrollbehov, utan fungerar även som ett extra skyddsnät gentemot granskningar av verksamhet och ekonomi.

Vill du starta en kårförening?

Kontakta Kårordförande på ordforande@luleastudentkar.com